Wednesday, May 13, 2009

Sumbangan Tokoh Qurra Dalam Ilmu Hadith

Imam al-Syatibiyy ( 537-590 )[1]

Nama al-Syatibiyy ialah al-Qasim bin Fierruh B. Khalaf Ahmad al-Ruaini al-Syatibiyy al-Andalusi. Mempelajari ilmu agama sejak kecil dari ulama yang berada di Syaitibah samada dalam ilmu Qiraat atau hadis. Beliau mendalami ilmu Qiraat dari Abi Abdilah Mohammad bin Abi al-as al-Nafazi dan beberapa Qari di syatibah. Al-Qufati menerangkan perkara tersebut dengan berkata “ beliau telah mahir dalam membaca al-Quran dan Qiraat sewaktu usianya masih muda”

Guru-guru beliau ialah Abi Abdillah Mohammad bin Yusof bin Suadah al-isybili, Abi Abdillah Mohammad bin Asyir bin Mohammad bin Asyir, Abi mohammad Abdillah bin Jaafar al-Misri, dan ramai lagi. Beliau telah meriwayatkan Sahih Muslim dari Abi al-Hasan Ali bin al-Huzail, Abi Muhammad Abbas bin Mohammad bin Abbas dan Abi Abdillah Mohammad bin yusof bin Saadah.

Sumbangan dan Penguasaan ilmu Hadith

Menurut al-Imam Nawawi kealiman al-Syaitibiyy tentang kitab Allah samaada dari sudut bacaan, tafsir, dan juga hadisadalah amat terselah. Sehingga apabila dibaca Sohih Bukhari, Muslim dan al-Muwatta, beliau dapat memberi teguran jika dapat kesalahan.

[1] Al-Imam Shihab al-Din. 2000. al-Fath al-Muwahibi fi tarjamah al-imam al-Syatibiyy. Dar fath.

No comments: