Thursday, April 23, 2009

Dapatkan Kitab Riadh al-Solihin


kitab Riadh al-Solihin ini dikarang oleh Yahya bin Syarif al-Nawawi al-Damsyiqi, dan kitab ini di tahqiq oleh Muhammad Nasr al-Din al-Albani yang merupakan seorang ahli hadith yang mahir dan pakar dalam masalah hadith.

Oleh yang demikian saya menyuru kepada sahabat2 saya supaya dapatkan kitab ini dengan segera, kerana bagi mereka yang berkelulusan pengajian islam seharusnya memiliki kitab ini sebagai rujukan hadith. dalam kitab ini menghimpunkan hadith2 dari sahih Bukhari dan Muslim dan kesemua yang terdapat didalamnya adalah hadith sahih. paling tidak tiap rumah sahabat ada kitab ini. kerana dalam kitab ini merangkumi kehidupan seharian dan mudah diterjemahkan dalam kehidupan. saya juga menggalakkan para sahabat supaya dalam menerangkan dan sesuatu perkara perlu memastikan kesahihan hadith itu dahulu.
hari ini ramai orang yang bercakap mengenai sesuatu tetapi terkadang ia tidak menyedari hadith itu dhaif atau maudu. oleh yang demikian dapatkan lah kitab ini kerana saya yakin ia sangat bermanfaat kepada anda, dan semestinya tidak merugikan sekiranya anda memilikinya.

bagi mereka pelajar UKM boleh dapatkan daripada ustz Arif Nazri, jabatan Quran sunnah...dan bagi sahabat2 di luar dapatkan di kedai-kedai buku...insyallah ia sangat bermanfaat...waallah a`lam

ISLAM TERTEGAK DENGAN HUJAH (QURAN & HADITH )

No comments: