Monday, April 6, 2009

Syarah kutub Sahih Muslim

Ikmal Ikmal Mualim Syarah Sahih Muslim,
karangan al-Imam Muhammad Bin Khalifah al-Wasytani. Disertakan syarah kepada kitab ini Mukakkil Ikmal al-Ikmal oleh Muhammad bin Muhammad bin Yusuf al-Sanusi al-Hasani. Didhabitkan dan disahihkan oleh muhammad Salim Hasyim.


al-Siraj al-Wahhaj Fi Kasyf Matalib Muslim Ibn Hajjaj,
kitab ini adalah syarah daripada ringkasan Sahih Muslim oleh Hafiz al-Munziri. pengarangnya ialah Abi Tayyib Muhammad Siddiq Khan bin Hasan bin Ali. Takhrij hadis dan ulasan oleh Ahmad Farid al-Madhidiy.


Syarah Sahih Muslim Lil Qadiy Iyadh al-Musammah Ikmal al-Mu`lim Bifawaidi Muslim,
karangan al-Imam al-Hafiz Abi al-Fadhil Iyadh bin Musa bin Iyadh al-Yahsabiy dan ditahqiq oleh Dr Yahya Ismail. mempunyai nota kaki bagi memberi keterangan terperinci dan menerangkan perawi, surah al-Quran dan Takhrij Hadis. akhir kitab diletak isi kandungan mengikut kitab dan tjuk.


Fath Mun`im Syarah Sahih Muslim,
mempunyai 10 juzuk telah dihasilkan oleh Prof.Dr.Musa Syahin Lasyin.dimulakan dengan bab, hadis, syarahnya disebut dengan makna umum, perbahasan arab dan kefahaman hadis.mempunyai nota kaki bagi setiap sanad dengan menyenaraikan dengan lengkap.


Sahih Muslim Bi Syarah al-Nawawi,
dikarang oleh al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Ibn Syaraf al-Nawawi. al-Nawawi dinisbahkan kepada tempat asalnya al-Nuwa, di Harwan, Syiria. kitab ini mempunyai satu buku khusus bagi indek. indek ini meliputi tajuk,bab dan kitab, Hadis2 mengikut Qawliah abjad.


No comments: