Monday, April 6, 2009

Sharah kutub al-Tirmizi

Sunan al-Tirmizi
kitab ini ditahqiq dan disyarahkan oleh Ahmad Muhammad Syakir. mempunyai 5jilid, tetapi jilid ketiga hingga kelima di tahqiq oleh Mustafa Muhammad Hussin al-Dhahabi.

Aridah al-Ahwazi bi Syarah Sahih al-Tirmizi
kitab ini dikarang oleh Imam al-Hafiz Abi Bakr Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Addullah yang dikenali sebagai Ibn al-Arabi al-Maliki ( 543 ).kitab ini diletak nombor, bab-babnya, hadith-hadithnya dan disusn mengikut nombor yang terdapat dalam Mu`jam al-Mufaras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi dan Tuhfah al-Asyraf oleh al-Hafiz al-Mizzi. mempunyai 12 jilid, setiap hadith yang diterangkan sanadnya. nota kaki lebih membahaskan hadith dari sudut fiqh dan tauhid.

Mukhtasar Sahih al-Tirmizi wa Syarhuh bi Lughah al-Jawi al-Melayu al-Musamma Bahr al-Madhi
kitab ini ringkasan dari Sunan al-Tirmizi dan kemudian di syarahkan dalam tulisan jawi oleh Muhammad Idris Abd Rauf al-Marbawi al-Azhari. setiap hadith yang diterjemah diletak bawah hadith, seolah2 diterjemah secara harfiyah. kitab ini menghuraikan masalah fiqh yang terdapat dalam hadith. apa yang menarik setiap jilid dimulakan dengan sebuah hadith syarif : نصر الله أمرسمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها

3 comments:

aishahumairah said...

salam,
knp xltk kitb tuhfatul ahwazi bisyarah jami' turmizi?huhu

razali said...

ooo dah cri kitab 2 tp xjpe..

aishahumairah said...

ada je.
ada gmbr muka dpn lg tau.huhu